Ehitusekspert

suurte Kogemustega

Ehitusekspert hoone piirdetarindite alal
Alo Karu

lamekatuste ekspertiis ja järelevalve

alo.karu@lamekatused.ee

Võta ühendust

Täida kontaktivorm

Kirjelda oma probleemi ja jäta ühenduse võtmiseks kontaktandmed

Kontakttelefon

+372 51978901

Kontaktivorm

Miks valida minu teenused

Üle 25 aasta piirdetarindite ehituse, järelevalve ja ekspertiisi kogemusi

Tunnustatud ekspert

Eesti lamekatuste ehitusstandardi EVS 920-5 üks koostajatest;
5 ET ja KH juhendkaarti

Kõrge kvaliteet

Järelevalve katuste ja fassaadide ehitamisel ning renoveerimisel  enam kui 100 objektil

Koostöö proffidega

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu liige
Eesti Inseneride Liidu liige

Koolitused

Viinud läbi enam kui 80 lamekatuse alast koolitust:
Avaldanud enam kui 120 erialast artiklit

Raamatute autor​

Lamekatuse renoveerimine 2004 autor
Kaastöö raamatule Katuseraamat 2016

Nõustamine

Projektid
Ehitus
Järelevalve
Kohtuvaidlused

Äriprojekte
Eraprojekte
+
Ekspertarvamusi
Rahulolevaid kliente
Mida öeldakse:

“Alo Karu nõul sai Eesti lamekatuse standard põhjalikum ning ehituse kvaliteedile olulisi nõudeid esitav”​

Marko Ponder

Eesti Katuse- ja Fasaadimeistrite Liit

Suurepärane nõustamine katuse ehitusprobleemide lahendamisel

Margus

Meie poolt oli õige otsus kaasata Alo Karu juba projekti staadiumis

Agnes

Alo tegi meie ettevõttele katuseehituse järelevalvet. Nõudlik, aga tulemus sai hea.

Riho